Applisil

Magnetický ventil

Specifikace

Magnetický ventil Applisil,

má oproti běžným pružinovým ventilům zcela odlišné vlastnosti, které ho dělají naprosto unikátním.

Běžné pružinové ventily zvětšují odpor proudění s větším průtokem, což je nežádoucí vlastnost, jelikož snižuje výkon čerpadla. 

Magnetický ventil se chová naopak – čím je větší průtok, tím menší odpor, protože se magnetické pole s otevřením membrány zmenšuje. Předností tohoto ventilu je jeho schopnost rychlého uzavírání, jelikož se po zastavení čerpadla uzavírá se zvětšující se silou magnetického pole. 

Síla magnetického pole se dá nastavovat buď zmenšením, nebo zvětšením vzdálenosti hlavního magnetu.

Jak nastavit magnetický ventil Applisil:

  1. Odstraňte kryt magnetu za pomoci vyjmutí O kroužku.
  2. Posuňte magnet buď blíže přehozením magnetu a podložek, nebo dále, pokud chceme, aby se ventil otevíral menší silou.
  • Nastavení minimální síly:  Pro řezačky na konci komína
  • Nastavení maximální síly: Pro sběrací vozy a balíkovací lisy, kde se používá jako protiodkapávací ventil.