Applisil

Kontrolní jednotka Flowmatic Basic

Specifikace

Ovládací jednotka Flowmatic Basic je určena pro farmáře, kteří nepotřebují investovat do plně automatizovaných systémů, například z důvodu nízké produkce balíků.

Přesto umožňuje plnohodnotné konzervování. Pouze některé funkce nejsou automatické a přesnost dávkování je menší.

Na stupnici je vyznačeno množství, které systém aplikuje při dvou tryskách umístěných nad sběračem, které jsou součástí systému.

U žlutých trysek je škála označena žlutě – hodnoty 1 litr – 1,5 litru a 2 lity/minutu

U oranžových trysek je škála označena oranžově- hodnoty 1 litr a 1,5 litru /minutu

U červených trysek je škála označena červeně- hodnoty 1 litr – 2 lity – 2,5 a 3 litry/minutu