Applisil

Flowmatic Basic

Spesifikasjoner

Flowmatic Basic-kontrollenheten er designet for bønder som ikke vil investere for mye penger i dosering utstyr, fordi de bare lager et lite antall baller.

Likevel er systemet tilstrekkelig til alminelig bruk.

Skalaen angir mengden som systemet bruker med de to dysene plassert over picl opp. Dette er en del av systemet.

For gule dyser er skalaen markert med gult – verdiene 1 liter – 1,5 liter og 2 liter / minutt

For oransje dyser er skalaen merket med oransje – verdier på 1 liter og 1,5 liter / minutt

For røde dyser er skalaen markert med rødt – verdiene 1 liter – 2 liter – 2,5 og 3 liter / minu